Ravnanje
z odpadki

RAVNANJE Z ODPADKI

Gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov izvajamo na območju občin Trebnje, Mokronog- Trebelno, Mirna in Šentrupert. Za isto območje zagotavljamo tudi obdelavo mešanih komunalnih odpadkov.

Zbiranje odpadkov

Dejavnost javne službe zbiranja odpadkov pomeni zbiranje komunalnih odpadkov in njihovo oddajanje v nadaljnje ravnanje skladno s hierarhijo ravnanja z odpadki.

Urnik odvoza odpadkov

Datume odvoza odpadkov za vaš kraj najdete v spodnji priponki ali E-portalu.

Urnik odvoza odpadkov

Datume odvoza mešanih komunalnih odpadkov za vaš kraj najdete v spodnji priponki ali v E-komunala portalu

Redni odvoz:

 • mešanih komunalnih odpadkov poteka vsak tretji teden
 • mešane komunalne embalaže poteka vsak drugi teden
 • biološko razgradljivih odpadkov poteka vsak teden
 • papirne embalaže in ekoloških otokov poteka vsak teden
 • steklene embalaže iz ekoloških otokov poteka vsak drugi teden
 • odpadnih nagrobnih sveč iz pokopališč poteka dvakrat mesečno
 • nevarnih odpadkov iz terena poteka enkrat letno

Odvoz po naročilu:

 • 1x letno poteka brezplačen odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
 • Vsakodnevno poteka odvoz s samonakladalnim vozilom za prevoz kontejnerjev

Zbirni center Globoko


Delovni čas
ponedeljek – petek: 07.00 – 18.00
sobota: 08.00 – 12.00

Hudeje 40, 8210 Trebnje

V zbirnem centru Globoko zbiramo:

 • Komunalno embalažo
 • Mešane komunalne odpadke
 • Kosovne odpadke
 • Odpadke z vrtov, parkov in pokopališč
 • Izrabljene avtomobilske gume
 • Jedilna olja in masti
 • Odpadno električno in elektronsko opremo
 • Nevarne odpadke (barve, lake, pesticide, topila, čistila, zdravila idr.)
 • Gradbene odpadke in odpadke, ki vsebujejo azbest

ALI STE VEDELI

Brezplačen odvoz kosovnih odpadkov
Vsa gospodinjstva imajo možnost brezplačnega odvoza enkrat letno v skupni količini do 2 m3.

Uporabniki se na koriščenje storitve prijavijo preko:

 • Telefon: 07 348 12 60
 • E-naslov: info@komunala-trebnje.si
 • E-portal
Ločevanje odpadkov
Pravilno ločevanje odpadkov na izvoru je eden o ključnih segmentov pri ravnanju z odpadki. Ločeno zbrane odpadke je lažje obdelovati, predelovati in reciklirati. Na območju zbirnega centra in odlagališča Globoko se izvaja ročno sortiranje in izločanje nečistoč, naprav za strojno obdelavo odpadkov nimamo.

LOČUJTE ODPADKE

Cilji ločevanja odpadkov
Pravilno ločevanje odpadkov
Mešana embalaža
Lokacija zabojnikov
 • Na domu
 • Zbirni center Globoko

V zabojnik odlagamo

Plastično embalažo

Jogurove lončke in ostalo embalažo živil
Nakupovalne in gospodinjske vrečke
Ovojne fodivje
...
Plastično embalažo živil
Plastenke od pijač in živil
Plastenke pralnih in čistilnih sredstev
Manjšo stiroporno embalažo

Kovinsko embalažo

Kovinske pokrovčke s kozarcev za vlaganje
Nakupovalne in gospodinjske vrečke
Konzerve
Kovinske posodice živil
Pločevinke pijač in živil

Sestavljeno embalažo

Tetrapake (od mleka, sokov, omak ipd.)
Vrečke od čipsa ipd.

V zabojnik ne odlagamo

Embalaže nevarnih snovi ali njihovih ostankov
Plastičnih izdelkov, ki niso embalaža (gospodinjski in drugi plastični izdelki, igrače ipd.)
Vseh vrst nagrobnih sveč
Biološki odpadki

Lokacija zabojnikov

 • Na domu
 • Zbirni center Globoko

V zabojnik odlagamo

Zelene vrtne odpadke

Cvetje
Plevel
Odpadno sadje in zelenjava
...
Odpadno vejevje in grmičevje
Pokošeno travo
Listje
Staro zemljo lončnic ipd.

Kuhinjske odpadke

Čajne filter vrečke
Jajčne lupine
Kavne usedline
Kuhane ostanke hrane
Ostanke hrane iz pločevink
Pokvarjene prehrambene izdelke
Zelenjavne in sadne odpadke

V zabojnik ne odlagamo

Cigaretnih ogorkov
Iztrebkov malih živali
Kamenja
Kosti
Materialov, ki se v naravi ne razgradijo
Olj in maščob
Plenic in ostalih higienskih odpadkov
Tekstila
Vrečk iz sesalcev
Preostanek odpadkov
Lokacija zabojnikov
 • Na domu
 • Zbirni center Globoko

V zabojnik odlagamo

Ostale odpadke ki niso za reciklažo

Cigaretni ogorki
Higienske materiale
...
Izrabljene kuhinjske krpe, gobice
Iztrebki malih živali
Keramiko
Kosti
Lase
Lepilne trakove
Polne vrečke od sesalnikov
Ohlajen pepel
Onesnažene vrečke od mesa
Papirne serviete, papirne brisače
Papirnati robčki za enkratno uporabo
Plastificiran papir
Porcelan
Razbita ogledala
Razbiti krožniki, skodelice, kozarci ipd.
Smeti od pometanja
Zobne ščetke
Žarnice
Žvečilni gumi

V zabojnik ne odlagamo

Bioloških odpadkov
Papirja in papirne embalaže
Steklene embalaže
Mešane embalaže
Nagrobnih sveč
Steklo

Lokacija zabojnikov

 • Ekološki otok
 • Zbirni center Globoko

V zabojnik odlagamo

Plastično embalažo

Kozarce prehrambenih izdelkov
Vse vrste steklenic
Razbito prehrambeno embalažo
Razbite steklenice

V zabojnik ne odlagamo

Avtomobilskega stekla
Ogledal
Pleksi stekla
Pokrovčkov s kozarcev
Porcelana in kristala
Ravnega okenskega stekla
Zamaškov s steklenic
Žarnic in sijalk
Papir

Lokacija zabojnikov

 • Ekološki otok
 • Zbirni center Globoko

V zabojnik odlagamo

Papir

Časopise
Kataloge
Knjige
...
Kuverte
Ovojni papir
Pisarniški papir
Revije
Zvezke

Papirno in kartonsko embalažo

Embalažo od prehrambenih izdelkov
Kartonske škatle
Papirnate vreče
Lepenke

V zabojnik ne odlagamo

Higienskega papirja, kot so npr. papirnate brisače
Papirnate embalaže, ki je onesnažena z nevarnimi snovmi
Pleksi stekla
Samokopirnega plastificiranega papirja
Tapet
Tetrapakov (od mleka, sokov, omak ipd.)
Vrečk od čipsa ipd.
Play Video
Pravilno odlaganje papirja na ekoloških otokih

Video je namenjen informiranju in kot prikaz kako zmanjševati volumen v pogosto prenapolnjenih zabojnikih za zbiranje odpadnega papirja.

Ekološki otoki

Ekološki otoki so skupina zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov. Namenjeni so zbiranju odpadkov, ki se jih lahko reciklira. Na ekološke otoke lahko tako odlagate papir in steklo.
Skupne zbiralnice so skupine smetnjakov, kamor se odlaga mešana embalaža in preostanek odpadkov.

TRGOVINICA Z RABLEJNIM BLAGOM

Center ponovne uporabe Trebnje
V trgovinici z rabljenim blagom lahko stranke oddajo še uporabne igrače, nakit, knjige, manjše pohištvo, otroško opremo, tekstil, obutev, starine in drugo, hkrati pa lahko take izdelke stranke kupijo po simbolični ceni. Osnovni namen trgovine z rabljenim blagom je promocija ponovne uporabe in oddaja uporabnih stvari in predmetov v ponovno rabo, namesto da bi ti predmeti postali odpadek.


Delovni čas
Torek – petek: 08.00 – 15.00
Sobota: 08.00 – 12.00

Hudeje 40, 8210 Trebnje

Pogosta
vprašanja

Odvoz kosovnih odpadkov je brezplačna storitev, ki jo izvajamo za gospodinjstva v občinah Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog- Trebelno. Uporabnik, ki želi naročiti tako storitev pusti svoje kontaktne podatke na telefonski številki 07/ 34 81 260, preko spletne pošte ali E-komunale. Odvoz kosovnih odpadkov se izvrši v roku dveh tednov od naročila. Stranko o točnem dnevu odvoza obvestimo najkasneje en dan pred samim odvozom odpadkov. Za to storitev najem avtokontejnerja ni mogoč. Količina odpadkov v sklopu brezplačnega odvoza pa je omejena na 2m3 (približno vsebina ene avtomobilske prikolice).

Najem avtokontejnerja (veliki 5, 7 ali 9 m3 zabojniki) je plačljiva storitev. Strošek te storitve je sestavljen iz prevoza zabojnika na lokacijo in njegov odvoz (opredeljeno v urah), dnevne najemnine kontejnerja (število dni, ko zabojnik stoji na lokaciji) ter vrste in teže odpadkov (tehtanje in določitev vrste odpadkov se izvede na tehtnici zbirnega centra Globoko). Cena storitve je tako močno odvisna od vrste in teže odpadkov. Cena sprejema posamezne vrste odpadkov je opredeljena v Ceniku prevzemanja in odlaganja odpadkov.

Vsako gospodinjstvo, ki ima možnost neposrednega odvoza odpadkov mora imeti svoje lastne zabojnike. Vsako tako gospodinjstvo mora imeti najmanj zabojnik za mešano embalažo (rumen pokrov) in zabojnik za preostanek odpadkov (zelen pokrov).
Zabojnike lahko stranka kupi na Komunali Trebnje d.o.o. ali pri lokalnih ponudnikih tovrstnega artikla.

Odpadno jedilno olje se zbira v zbirnem centru Globoko skozi celo leto ali enkrat letno v sklopu zbiralne akcije nevarnih odpadkov, ki jo izvajamo na terenu. Datum izvedbe akcije zbiranja na terenu in lokacije zbiranja so objavljene na spletni strani Komunale Trebnje ali na položnicah teden ali dva pred samo akcijo.

Skip to content