Ostale
dejavnosti

Gradbena dejavnost

Izvajanje gradbeno inštalaterskih del

Med ostalimi dejavnostmi je najpomembnješa gradbena dejavnost, ki izvaja investicije v cestno in komunalno infrastrukturo, kar je bistvenega pomena, saj kot upravljalec komunalne infrastrukture sodelujemo že pri njeni izgradnji.

Izvajamo menjave vodomerov, popravila hišnih instalacij in podobna dela. Vključujemo se v rekonstrukcije vodovodov in ostala montažna dela v okviru gradnje komunalne infrastrukture. Izvajamo meritve hidrantnih omrežij ter menjave dotrajanih oziroma okvarjenih hidrantov.

Ostalo

Skip to content