Pomoč
uporabnikom

Za vse informacije se obrnete na telefonsko številko 07-348-12-60 oziroma info@komunala-trebnje.si.

Kontakti

Telefon: 07 348 12 60
Komunala Trebnje d.o.o.

Metelkova ulica 30
8210 Trebnje

Delovni čas:
Uprava: ponedeljek – petek: 7.00 – 14.00
Blagajna: ponedeljek – petek: 7.00 -14.00
Zbirni center Globoko:
ponedeljek – petek: 7.00 -18.00
sobota: 8.00 – 12.00

Dežurne številke

Zbirni center Globoko

Hudeje 40
8210 Trebnje
Telefon: 07 348 18 20

Vodovod

Pogrebne storitve

Splošne informacije

Ceste

Kanalizacija

DOLB

Splošne informacije

Tajništvo

Tadeja Jevnikar

T: 07 348 12 60
F: 07 348 12 82
E: info@komunala-trebnje.si

Vodja investicij

Franc Sinur

T: 07 348 12 64
M: 070 738 898
E: franc.sinur@komunala-trebnje.si

Direktor

Franci Starbek

T: 07 348 12 62
E: franc.sinur@komunala-trebnje.si

Storitve

Vodja splošnega sektorja

Bojana Rebolj

T: 07 348 12 72
E: bojana.rebolj@komunala-trebnje.si

Nabava, prodaja

Maja Slak

T: 07 348 12 87
E: maja.slak@komunala-trebnje.si

Blagajna, obračun

Andreja Martinčič

T: 07 348 18 22
M: 040 757 622
E: andreja.martincic@komunala-trebnje.si

Geodet, izdaja soglasij

Jože Granda

T: 07 348 12 88
M: 051 315 465
E: joze.granda@komunala-trebnje.si

Storitve

Vodja vodooskrbe

Gregor Pečjak

T: 07 348 12 83
M: 041 439 443
E: gregor.pecjak@komunala-trebnje.si

Pokopališka in pogrebna dejavnost

Sonja Kirm

T: 07 348 12 74
E: sonja.kirm@komunala-trebnje.si

Vodja kanalizacije, greznice

Janez Zaletel

T: 07 348 12 70
M: 031 783 408
E: janez.zaletel@komunala-trebnje.si

Vodja vzdrževanja in gradenj

Robert Pavlin

M: 041 648 747
E: robert.pavlin@komunala-trebnje.si

Vodja ravnanja z odpadki

Andreja Martinčič

T: 07 348 18 22
M: 040 757 622
E: andreja.martincic@komunala-trebnje.si

Vodja tehničnega sektorja

Janez Zaletel
T: 07 348 12 70 M: 031 783 408 E: janez.zaletel@komunala-trebnje.si

Pošljite nam sporočilo

Pogosta
vprašanja