Vzdrževanje cest in
javnih površin

Vzdrževanje

Komunala Trebnje izvaja občinsko gospodarsko javno službo vzdrževanja občinskih cest, lokalnih cest in javnih poti v občinah Trebnje, Mokronog-Trebelno in Mirna.

Storitve

V okviru dejavnosti vzdrževanja cest in urejanja javnih površin izvajamo letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest ter urejamo javne in zelene površine (javne poti, parkirišča, poti za pešce, zelene površine, parke ipd.)

Dejavnost izvajamo na področju občin Trebnje, Mirna in Mokronog-Trebelno. Skupno upravljamo s približno 530 km cest in javnih poti.

Zimska
služba

Zimsko vzdrževanje predstavlja predvsem izvajanje zimske službe: pluženje, posipanje s predpripravo, označevanje s snežnimi količki ter pometanje posipnega materiala po koncu zimskega obdobja.

Zimska služba poteka od 15. 11. do 15. 03.

Za vsa dodatna vprašanja v zvezi z
zimsko službo pokličite:

Tel: 031 609 557 ( dežurna številka)

Pluženje snega

Pluženje snega se prične, ko višina zapadlega snega na cestah I. in II. prednostnega razreda doseže 10 cm in na drugih cestah 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme na vozilih. Ceste se štejejo za prevozne tudi, če je promet oviran zaradi ostanka snega na vozišču, vključno z delno snežno desko. Vzdrževanje v III. in IV. prednostnem razredu se izvaja toliko časa, kot je to smiselno, nato se ceste zapre. V III. prednostnem razredu se ceste odprejo z izboljšanjem vremenskih razmer, v IV. prednostnem razredu pa ostanejo zaprte in se odprejo upoštevajoč krajevne okoliščine.

Pogosta
vprašanja

Prijavo škode na vozilu podate na zavarovalnici, kjer imate zavarovano svoje vozilo. Hkrati je potrebno obvestiti dežurnega delavca Komunale o lokaciji in času dogodka.

V sklopu vzdrževanja cest je Komunala Trebnje dolžna zagotavljati nemoteno preglednost. V kolikor zelenje s privatnega zemljišča posega v območje cestišča, ga je dolžan odstraniti lastnik zemljišča. Če tega ne stori, obrez izvede Komunala Trebnje kot vzdrževalec cest.

Sneg s cestišča se, kjer je to mogoče, odstranjuje na površine, ki niso povozne. Na območjih, kjer je obojestransko zaporedje dovozov na privatna zemljišča, se sneg odriva enakomerno obojestransko. Komunala zasutih dovozov ne čisti.

Snežni količki se postavljajo na razdalji maksimalno 50 m med enim in drugim količkom oziroma glede na smer vožnje neposredno ob oviro, ki se v snežnih razmerah ne vidi.

Skip to content