Izjava o dostopnosti

Komunala Trebnje d.o.o. skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Ur. l. RS, št. 30/18 s spremembami) omogoča dostopnost spletnega mesta komunala-trebnje.si. Izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče Komunala Trebnje d.o.o. na spletnem mestu komunala-trebnje.si.

Spletna stran sledi smernicam standarda WCAG (Web Content Accesisibility Guidelines) 2.0., standardu AA.

Opis dostopnih vsebin

– Spletna stran omogoča preklop v visoko kontrastni način, ki omogoča pregledovanje vsebin v primernem kontrastu glede na standard.

– Spletna stran ima kazalo strani, ki je izpostavljeno v zgornji navigaciji.

– Spletno stran je mogoče upravljati s tipkovnico.

– Spletno stran je mogoče brez izgube informacij povečati za 200 odstotkov.

– Spletna stran omogoča skok na glavno vsebino.

– Spletna stran ima razumljivo in konsistentno strukturo ter navigacijo.

– Spletna stran ima razpoznavne povezave.

– Omogočeno je podčrtanje vseh povezav.

– Spletna stran omogoča prilagoditev tipografije.

– Spletna stran ima dostopne obrazce.

Nedostopne vsebine

Dostopnost spletnega mesta nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, ker so objavljene v PDF formatu (soglasja, sporočila za javnost, ceniki). Dokumenti v PDF formatu imajo kot alternativo dodan obrazec za naročilo dostopne oblike dokumenta.

Izjeme

V skladu s 6. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) ni zagotovljena dostopnost naslednjim kategorijam dokumentov: letna poročila, strateški načrti in kodeks upravljanja ter dokumenti, objavljeni v kategorijah javnih naročil in v Katalogu informacij javnega značaja.
Informacijske storitve spletišča so povezane z različnimi zalednimi sistemi družbe. Zaradi številčnosti in kompleksnosti zalednih povezav ter pogostih sprememb pri vsebini bi prilagoditev vseh spletnih aplikacij po samooceni predstavljala nesorazmerno breme, predvsem z vidika finančnih posledic, ki bi nastale za Komunala Trebnje d.o.o. Za prilagoditev čim večjega števila gradnikov spletišča si bomo prizadevali pri načrtovanju novih nadgradenj.

Dodatna vprašanja

Če naletite na težavo glede dostopnosti vas prosimo, da nas o tem obvestite. V primeru, da imate glede dostopnih/nedostopnih vsebin dodatna vprašanja, nam lahko pišete info@komunala-trebnje.si ali pokličete na 07 348 12 60.

Informacije o inšpekcijskem nad​zoru

Nadzor izvajajo inšpektorji za informacijsko družbo.

Ministrstvo za javno upravo
Uprava za informacijsko varnost

Inšpekcija za informacijsko družbo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.mju@gov.si

 

 

Pri oblikovanju izjave smo uporabili metodo samoocene.

Datum objave Izjave o dostopnosti: 19. 04. 2023

Zadnja posodobitev Izjave o dostopnosti: 19. 04. 2023

Skip to content