Pogrebna in
pokopališka dejavnost

Pogrebna dejavnost

Komunala Trebnje izvaja pokopališko in pogrebno dejavnost, ki zajema pokop, vzdrževanje pokopališč, vodenje katastra grobov in evidence pokopov ter obračun letne najemnine grobov.

Komunala Trebnje izvaja pokopališko in pogrebno dejavnost na pokopališčih:

 • pokopališče Trebnje,
 • pokopališče Mirna,
 • pokopališče Grm,
 • pokopališče Veliki Gaber,
 • pokopališče Šentlovrenc,
 • pokopališče Dobrič,
 • pokopališče Čatež,
 • pokopališče Sela pri Šumberku.

Pogrebne storitve

V okviru pogrebne in pokopališke dejavnosti:

 • upravljamo z 8 pokopališči in mrliškimi vežicami,
 • izvajamo pogrebno dejavnost ter
 • 24 urno dežurno službo.

 

Pokopališča v našem upravljanju so Trebnje, Veliki Gaber, Grm, Šentlovrenc, Dobrnič, Sela pri Šumberku, Čatež in Mirna.

Kaj storiti ob primeru smrti?

Za vse informacije o pogrebih smo dosegljivi:

Telefon: 07 348 12 74

ponedeljek – petek: 7.00 – 14.00

Telefon: 041 399 707

24 urna dežurna služba

Terezija Barbo, Sejenice pri Čatežu pod Zaplazom

Datum pogreba:
18. 6. 2024
Kraj, ura pogreba:
Pokopališče Čatež, ob 16.00 uri

Franc Selevšek, Pehanijeva ulica 4, Trebnje

Datum pogreba:
13. 6. 2024
Kraj, ura pogreba:
Pokopališče Trebnje, ob 14.30 uri

Otilija Mandelj, Gorenja vas pri Čatežu 3, Velika Loka

Datum pogreba:
11. 6. 2024
Kraj, ura pogreba:
Pokopališče Čatež, ob 17.00 uri
Pogosta
vprašanja

Informacije o grobnem mestu lahko pridobi samo najemnik groba, ki v zvezi z njim sprejema tudi vse odločitve. V primeru, ko najemnik iz kakršnihkoli razlogov (zdravstveni razlogi ipd.) ne more sam urejati dokumentacije, je za to potrebno njegovo pisno pooblastilo.

Preden se odločimo za postavitev, spremembo oziroma popravilo spomenika, je za poseg potrebno pridobiti predhodno soglasje upravljavca pokopališča. Vlogo za izdajo soglasja dobite na naši spletni strani ali na sedežu podjetja. Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh delovnih dneh od prejema popolne vloge, kar je podlaga naročila storitve pri kamnoseku.

Ob smrti najemnika groba je potrebno določiti novega najemnika. Prvi, ki ima pravico do najemništva groba, je plačnik stroškov pogreba pokojnega najemnika. V primeru, da ta iz kakršnihkoli razlogov ne želi biti najemnik, se najemna pogodba sklene z ožjim sorodstvom oziroma dediči po pokojnem.

V primeru, da je bila želja pokojnega ali svojca raztros pepela, je pogrebna služba dolžna spoštovati veljavni odlok o pokopališkem redu za vsako občino posebej. Raztros pepela zunaj pokopališča je trenutno možen v občinah Mirna in Šentrupert, odlok občine Trebnje pa takega načina pokopa ne omogoča. Raztros pepela na pokopališčih trenutno ni možen, ker v ta namen obstoječa pokopališča nimajo predvidenega prostora.

Skip to content