Prestavljen ekološki otok – Veliki Gaber

Spoštovani uporabniki, v Velikem Gabru je na novo lokacijo prestavljen ekološki otok.Po novem se, skupaj z zabojnikom za odpadno elektroniko, nahaja na parkirišču ob regionalni cesti.

Stara gora – Nov ekološki otok

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da je na območju Stare Gore (v neposredni bližini zidanice Opara) urejen nov ekološki otok, na katerem sta nameščena zabojnika, namenjena zbiranju steklene in papirne embalaže. Prosimo, da v zabojnika odlagate odpadke skladno z navodili na nalepkah na zabojnikih. Odpadke, ki ne sodijo v ta zabojnika pa prepustite v ustreznih zabojnikih […]

Zbirni center in odlagališče Globoko – delovni čas

Spoštovane uporabnike obveščamo, da bosta Zbirni center in odlagališče Globoko v petek, 24. 12. 2021, in v petek, 31. 12. 2021, odprta do 14.00 ure. V soboto, 25. 12. 2021, in soboto 1.1.2022, bosta Zbirni center in odlagališče Globoko zaprta.

Hitri testi kot odpadek

Obvezno izpolnjevanje PCT pogojev je prineslo tudi pogostejšo uporabo hitrih testov doma in na delovnem mestu.  Hitri testi se obravnavajo kot ostali odpadki (maske, rokavice, krpice od čiščenja prostorov in površin ipd.) iz karantene oziroma izolacije v primeru okužbe oziroma stika s Covid-19.  Uporabljene hitre teste tako odložite v vrečko in jo neprodušno zatesnite. Zatesnjeno […]

Rodine pri Trebnjem – nov ekološki otok

Obveščamo vas, da je v Rodinah pri Trebnjem nameščen nov ekološki otok za odlaganje odpadnega papirja in steklene embalaže. Prosimo, da na tem mestu prepuščate izključno odpadke, katerim so zabojniki namenjeni.

Obrtna cona Šentrupert – nova lokacija zabojnikov za odpadke

Spoštovani uporabniki,  obveščamo vas, da smo preselili zabojnike za odpadke iz lokacije Kulturni dom Šentrupert v novo obrtno cono Šentrupert.  Na novi lokaciji so tako postavljeni zabojniki za zbiranje steklene in papirne embalaže, zabojnik za zbiranje odpadne električne in elektronske opreme in zabojniki za zbiranje mešane komunalne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov.  Prosimo, da odpadke odlagate […]

Obvestilo s položnice za mesec april 2021

Spoštovani uporabniki! Obveščamo vas, da je s 1. 4. 2021 stopila v veljavo spremenjena cena storitve obdelave komunalnih odpadkov, ki jo za Komunalo Trebnje d.o.o. na podlagi podpisane koncesijske pogodbe od leta 2017 izvaja JP Voka Snaga d.o.o.  Ceno storitev obdelave izračunava izvajalec JP Voka Snaga d.o.o., potrdi jo Svet RCERO LJUBLJANA, za ime in za račun izvajalca storitve […]

Skip to content