Nazaj na novice

Obvestilo z računa za mesec februar 2023

Spoštovani uporabniki!

Komunala Trebnje kot izvajalec obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo postopoma pričenja s prehodom na sistem daljinskega odčitavanja stanja vodomerov.

Prehod se bo izvajal skladno s programom menjave vodomerov v naslednjih petih letih na celotnem območju, kjer izvajamo javno službo oskrbe s pitno vodo.

Sistem daljinskega odčitavanja vodomerov v prvi vrsti predstavlja korak v smeri večje digitalizacije poslovanja podjetja, kar prinaša prednosti tako za uporabnike kot tudi za podjetje.

Tovrstni sistem izvajalcu zagotavlja lažje, hitrejše in bolj učinkovito popisovanje stanja vodomerov, uporabniku pa zagotavlja ažurno spremljanje porabe vode. V primeru povečane porabe zaradi izliva se napaka lahko hitreje odkrije in odpravi ter tako prepreči visoke stroške poračuna.

Kljub vsem izboljšavam pa uporabnikom še vedno predlagamo, da v izogib neprijetnostim ob (pre)visoki porabi mesečno sporočate stanje porabe vode. To lahko storite na že znane načine, in sicer preko spletnega portala ali na telefonsko številko 07-348-12-86, najkasneje do 20. v mesecu.

                                                                                                Vaša Komunala Trebnje d.o.o.

Avtor prispevka:
Komunala Trebnje
Skip to content