Nazaj na novice

SISTEM DALJINSKEGA OGREVANJA NA LESENO BIO MASO – ŠIRITEV SISTEMA 2021

Sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso DOLB Trebnje Center je bil zgrajen leta 2017, od leta 2018 pa uspešno izvajamo javno službo oskrbe s toploto v centru mesta Trebnjega.

Osnovo sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso DOLB Trebnje Center predstavlja predelavo obstoječe kotlovnice, ki se je pred tem uporabljala za ogrevanje Centra za izobraževanje in kulturo CIK Trebnje. Kotlovnico, ki je pred tem kot energent uporabljala kurilno olje, se je predelalo v sodobno visoko avtomatizirano kotlovnico na lesno biomaso. V sklopu izvedbe sistema DOLB Trebnje Center je bilo v letu 2017 realizirano obsežno toplovodno omrežje, preko katerega se iz centralne kotlovnice na lesno biomaso ogreva večje število javnih objektov v centru Trebnjega in bližnje večstanovanjske objekte na Slakovi in Gubčevi ulici.

V letu 2020 smo uspešno kandidirali na razpisu Ministerstva za infrastrukturo in pridobi nepovratna sredstev v višini 35 % investicije.

Z izgradnjo širitve obstoječega sistema DOLB Trebnje smo pričeli v mesecu juniju 2021, zaključili pa smo v mesecu septembru. V oktobru smo izvedli poizkusni zagon sistema in pričeli z ogrevanjem priključenih objektov. Poleg javnih in večstanovanjskih objektov v centru mesta, ki so bila že priključena, smo na sistem DOLB priključi še celotno naselje večstanovanjskih objektov na Cankarjevi in Gubčevi ulici. Na novo smo priključili še 13 večstanovanjskih objektov.

Novo toplotno omrežje je zgrajeno, kot nadgradnja obstoječega sistema v dolžini 440 metrov. Speljane so podzemne toplotne cevi do obstoječih kotlovnic oziroma toplotnih postaj posameznih objektov. Trenutno potekajo natančne nastavitve toplotni postaj po posameznih objektih in optimizacija delovanja sistema.

Veseli smo, da smo uspešno realizirali projekt daljinskega ogrevanja na leseno biomaso, ki smo si ga zastavili že v letu 2015 in s tem zmanjšali obremenitev okolja z izpusti toplogrednih plinov in vsaj na nek način izboljšali ekološko stanje samega centra Trebnjega. Prav tako pa bomo iskali možnosti izgradnje podobnih sistemov na drugih lokacijah.

Avtor prispevka:
Komunala Trebnje
Skip to content